Tunisia Podcasts

post-header
post-header

ليومة في الحلقة الرّابعة من برجوليّة x Y-PEER Tunisia نحكيو على الجنس بين الهيمنة والمقاومة، نعدّدو مع بعضنا أشكال الهيمنة اللّي تتسلطّ على النّساء والرّجال ومابينهما في حيواتهم الجنسيّة، وناقفو على الثّنائيّات اللّي تحكم رؤيتنا للجنس، في علاقة بالعذريّة، الإيلاج، وغيرهم من المواضيع. ليومة نستقبلو مع بعضنا أستاذة الأدب الإنجليزي والنّاشطة النّسويّة التّقاطعيّة شمس رضواني عابدي.

تقديم: محمد التريكي

إعداد: محمد التريكي وملاك رحومة

تأليف الموسيقي: Parlyz Heal

التصميم الصوتي: seed.tn

رسوم الحلقات: ملاك رحومة

التسويق: ملاك رحومة

تبّعونا على صفحاتنا:

أسمعونا على الرّوابط التّالية:

تنجّمو تلقاو Parlyz Heal وبرشة موزيكة مزيانة على القنوات هذي:

image

Borjouliya Podcast

Borjouliya – برجوليّة is a Tunisian unmanly podcast that talks about men and masculinities.�